Діяльність централізованої закупівельної організації

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 928 затверджено порядок реалізації пілотного проекту з організації діяльності централізованої закупівельної організації (далі - ЦЗО).  Учасниками пілотного проекту як замовники в інтересах яких проводитимуться процедури закупівель та закупівлі за рамковими угодами стали Секретаріат Кабінету Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. На основі результатів та досвіду пілотного проекту буде створюватися розгалужена система центалізованих закупівельних організацій, зокрема на регіональному рівні. 

Наказом Мінекономрозвитку від 12.01.2017 № 20 - функції централізованої закупівельної організації покладені на Державну установу “Професійні закупівлі” (далі - Установа), а також цим наказом було затверджено перелік товарів і послуг, закупівлю яких може здійснювати ЦЗО. 

За 2017 рік ДУ «Професійні закупівлі» було проведено 13 процедур відкритих торгів за 35 лотами в інтересах 20 замовників. У результаті процедур, що були проведені Державною установою, укладено 22 контракти на сукупну суму 6 825 948 грн. для 13 замовників, у т.ч. для Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства охорони здоров'я,  Міністерства молоді та спорту України, Міністерства культури України, Міністерства юстиції України, Фонду державного майна та інших центральних органів виконавчої влади.На кінець 2017 року були виконані всі контракти, укладені за результатами процедур закупівлі, що проводила пілотна установа. 

Ознайомитися з повним текстом Звіту Державної установи «Професійні закупівлі» за результатами пілотного проекту зі створення та організації діяльності централізованої закупівельної організації можливо за посиланням

Ключові етапи проекту

1

Створення Державної установи “Професійні закупівлі” та визначення її особою, відповідальною за виконання функцій ЦЗО

2

Залучення до проекту замовників в інтересах яких проводитимуться процедури закупівель та закупівлі за рамковими угодами, підготовка до проведення процедур закупівель

3

Проведення процедур закупівель, укладення договорів про закупівлю між переможцями процедур та замовниками в інтересах яких проводилися процедури закупівель.

4

Розробка рекомендацій щодо зміни норм законодавства, що стосуються діяльності ЦЗО

5

Презентація досягнутих результатів (січень 2018 рік)

Масштабування моделі ЦЗО, починаючи з 2018 року

Принципи роботи ЦЗО

Централізована закупівельна організація (ЦЗО)  юридична особа, що визначена Кабінетом Міністрів України,  як замовник, який організовує і проводить процедури закупівель та закупівлі за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до Закону "Про публічні закупівлі" (далі - Закон) та Постанови КМУ "Про реалізацію пілотного проекту з організації діяльності централізованої закупівельної організації". ЦЗО набуває усіх прав та обов’язків замовників, що визначені Законом, та несе відповідальність згідно із законами України.

Основні завдання ЦЗО

1

Проведення професійних та ефективних закупівель

2

Створення електронного каталогу та примірних специфікацій

3

Проведення маркетингових досліджень ринку

4

Створення умов закупівель, привабливих для замовників і учасників

5

Здійснення ефективного управління контрактами (рамковими угодами)

Переваги впровадження ЦЗО

 • ДЛЯ ЗАМОВНИКІВ

  • спрощення процедур
  • економія часу та коштів
  • зниження ризиків оскаржень, перевірок і звинувачень у корупції
  • позбавлення невластивих функцій
 • ДЛЯ УЧАСНИКІВ

  • менше процедур, в яких потрібно брати участь
  • “смачні” обсяги закупівель
  • більщ професійний покупець, який розмовляє однією мовою з ринком
  • довгострокові стратегічні відносини

Перші Учасники (Замовники) пілотного проекту

На сьогодні до пілоту вже приєдналось 24 учасники: Секретаріат Кабінету Міністрів України, вісім міністерств, сім державних служб, два державних агентства, три державні інспекції, три центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Збір потреб Замовників для ЦЗО

На виконання п. п. 5, 6 порядку реалізації пілотного проекту з організації діяльності централізованої закупівельної організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 928 «Про реалізацію пілотного проекту з організації діяльності централізованої закупівельної організації», ДУ "Професійні закупівлі" було розроблено Форму подання інформації про потребу в закупівлі товарів  і послуг, яка затверджена наказом ДУ "Професійні закупівлі" від 02.10.2017 року № 24 (Додатково затверджено Форму подання інформації про потребу в закупівлі товарів  і послуг наказом ДУ "Професійні закупівлі" від 10.11.2017 року № 25).  Після визначення потреби в закупівлі товарів або послуг замовники надають форму подання інформації про потребу в закупівлі товарів і послуг шляхом заповнення вільних полів для визначеного ними предмету закупівлі та відправляють її в електронному вигляді  на електронну пошту kivgilovld@gmail.com

16.01.2017р. оголошено збір потреб Замовників для ЦЗО.

Заповнену форму в електронному вигляді необхідно надіслати на електронну пошту  у строк до 23 січня 2017 року включно.

03.03.2017р. оголошено збір потреб Замовників для ЦЗО.

Заповнену форму в електронному вигляді необхідно надіслати на електронну пошту profzakupivli@gmail.com у строк до 7 березня 2017 року включно.

20.03.2017р. оголошено збір потреб Замовників для ЦЗО.


Заповнену форму в електронному вигляді необхідно надіслати на електронну пошту profzakupivli@gmail.com у строк до 28 квітня 2017 року включно.

12.05.2017р. оголошено збір потреб Замовників для ЦЗО.


Заповнену форму в електронному вигляді необхідно надіслати на електронну пошту anastasiaasokurenko@gmail.com у строк до 30 червня 2017 року включно.

06.07.2017 р. оголошено збір потреб Замовників для ЦЗО.

Заповнену форму в електронному вигляді необхідно надіслати на електронну пошту anastasiaasokurenko@gmail.com у строк до 31 серпня 2017 року включно.

02.10.2017 р. оголошено збір потреб Замовників для ЦЗО.

Заповнену форму в електронному вигляді необхідно надіслати на електронну пошту anastasiaasokurenko@gmail.com у строк до 30 листопада 2017 року включно. Також можливо подати потребу за додатковою формою.

Зведена відомість потреб у закупівлі

За результатами аналізу та узагальнення отриманої інформації щодо потреб у закупівлях товарів та послуг сформовано Зведену відомість потреб у закупівлі.

Замовники можуть подавати свої пропозиції та доповнення до зведеної відомості на електронну адресу kivgilovld@gmail.com протягом 1 (одного) робочого дня від дня її розміщення (до 20.11.2017 р.).

Зведену відомість потреб у закупівлі (попередня)

Зведену відомість потреб у закупівлі (попередня)

Зведену відомість потреб у закупівлі (попередня)

Зведену відомість потреб у закупівлі (попередня)

Зведену відомість потреб у закупівлі (попередня)

Зведену відомість потреб у закупівлі (попередня)

Зведену відомість потреб у закупівлі (попередня) 12.10.2017 р.

Зведену відомість потреб у закупівлі (попередня)  15.11.2017 р.

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦІЇ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Супровід закупівель - це кваліфікована допомога в процесі підготовки і організації процедур закупівель для Замовників. Це рішення для компаній у яких недостатньо практичного досвіду в сфері публічних закупівель або не вистачає компетентних фахівців.

Закупівля складних специфічних товарів та послуг супроводжується цілим рядом моментів, таких як:

 • Складність у виборі та оцінці кваліфікаційних критеріїв, серед яких в першу чергу важлива здатність контрагентів не просто виконати необхідне завдання в заданий термін з високою якістю, але і видати необхідний змістовний результат;
 • Складність у формуванні технічного завдання на специфічні товари та послуги, яка виражається в постановці задачі, розробці технічного завдання і виборі критеріїв для оцінки проектів;
 • Розробка та підготовка якісних проектів договорів, що забезпечують максимальний розподіл ризиків.
 • Види супроводу закупівель:
 • Професійна підготовка проектів відповідей на питання та запити на роз'яснення в інтересах Замовників;
 • Розробка проектів документів та тендерної документації для проведення процедур закупівель самостійно Замовниками;
 • Проведення процедур закупівель в інтересах Центральних органів виконавчої влади за переліком товарів та послуг затвердженим МЕРТ.

 

Контактні особи: Кивгило Владислав Сергійович +38 (063) 835-07-75, електронна адреса: kivgilovld@gmail.com 

Європейський досвід у функціонуванні ЦЗО

Новини

 • Уряд ухвалив запуск пілотного проекту Централізованої закупівельної організації. Детальніше
 • Пілотний проект Централізованої закупівельної організації (ЦЗО) розпочинає роботу з міністерств Детальніше
 • Як реформувати закупівлі Детальніше
 • Центральна закупівельна організація оголосила перший тендер Детальніше

Презентації пілотного проекту ЦЗО

Контакти